Thomas Wihlman, kulturjournalist

Nulla dies sine linea...

Tankar om Covid 19, nr 4

Marina Montelius, dramatiker, regissör m.m. debatterar i SVT med socialdemokratiske statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran.
Stig-Björn har egentligen inte att komma med mot Montelius argumentation om kulturens utsatthet under coronan, i stället yttrar han gång på gång att hon agerar retoriskt skickligt. Denna retoriska skicklighet ska nog tolkas som att Stig-Björn menar att det bara är ord, utan innehåll. Det enda innehåll statsvetare Ljunggren har i sin egen argumentation är att klarar sig inte kulturen i denna kris av sig själv är den inget att ha.

Jag undrar om han argumenterar på samma sätt mot regeringens ymniga krispenningaflöde till finansiellt starka stora företag osv. Mig veterligen är kultur- och nöjesbranschen den enda bransch som i praktiken fått näringsförbud under coronan, ingen publik alltså. Kloka kulturarbetare förstår nödvändigheten av detta, men inte nödvändigheten av att den bransch, i huvudsak bestående av personer med enskilda firmor eller av småföretagare, ska vara den som sist av alla blir föremål för ett direkt statligt stöd. Det stödet borde ha kommit för länge sedan, inte nu när Folkhälsomyndigheten och kanske regeringen börjar öppna upp för att ta emot publik i konsertlokaler och teatrar, under coronasäkrade former. Vi tycks ha en regering och en kulturminister som varit okunnig om eller ignorerat branschens behov. Båda delarna är lika illa.

Stig-Björn_Ljunggren_2013-07-09_001

Stig-Björn Ljunggren, foto CC BY 2.0.